Související činnosti

Advokátní úschova

V případě koupě či prodeje nemovitosti poskytujeme též vedle sepsání kupní smlouvy službu převzetí kupní ceny do advokátní úschovy, která zajišťuje pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

Naše advokátní kancelář nabízí klientům úschovy peněz a dokumentů v souvislosti s prodejními a jinými transakcemi. Zřizování a vedení advokátních úschov je upraveno příslušnými předpisy České advokátní komory (obdobně jako v případě notářských úschov). Každý advokát je kromě toho povinně pojištěn proti škodám, které mohou klientovi vzniknout v souvislosti s poskytováním právních služeb. Více informací o advokátních úschovách nalezente zde.

Ověřování pravosti podpisů

V souvislosti se svými službami zajišťujeme ověřování pravosti podpisů. Připravujeme-li např. pro klienta smlouvu o převodu nemovitostí, ověříme při jejím uzavření pravost podpisů stran. Veřejné ověřování podpisů však nenabízíme.

Advokáti nedisponují oprávněním ověřovat shodu kopie s listinou. Pokud jde o požadavek tohoto charakteru, obraťte se na kontaktní místo veřejné správy (např. městský úřad, notáře nebo provozovny České pošty, s.p.).

Spolupráce s dalšími odborníky

Z důvodu zajištění komplexních právních služeb advokátní kancelář současně spolupracuje s řadou odborníků z jiných oborů, zejména se soudními znalci a tlumočníky, auditory, daňovými poradci, s notářskými kancelářemi a exekutorskými úřady.

Máte dotaz ohledně našich služeb?

Neváhejte a ozvěte se nám telefonem nebo napište email.